Referencie

Administratívne budovy a banky

 
Rekonštrukcia a modernizácia budovy pre Okresný súd Spišská Nová Ves
 
Rekonštrukcia administratívnej budovy - Okresný úrad práce v Rožňave
 
Rekonštrukcia objektu pre expozitúru Všeobecnej úverovej banky Gelnica
 
Rekonštrukcia pobočky VšZP v Prešove
 
Rekoštrukcia pobočky VšZP Komárno

Bytové domy – výstavba a obnova

 
Rodinný dom vo Veľkom Slavkove
 
Rodinný dom vo Vlkovej
 
Polyfunkčný dom na Zdravotníckej ulici v Poprade
 
Bytový dom 14 bytových jednotiek Spišská Nová Ves
 
Dostavba LD Helios Štrbské Pleso
 
Zateplenie administratívnej budovy MPC Cessi Spišská Nová Ves
 
Dostavba rodinných domov - Villa- Spišská Nová Ves
 
Zateplenie fasády mlyna v MPC Sp. Nová Ves
 
Rekonštrukcia fasády budovy Úradu práce v Pov. Bystrici
 
Rodinný dom v Spišskej Novej Vsi
 
Rodinný dom v Novej Lesnej
 
Zateplenie hotela Baník Štrbské Pleso
 
Obytný súbor Vitex Trebišov
 
Telekomunikačný dispečing VEZ Košice

Hotely, rekreačné a zdravotnícke zariadenia

 
Penziony Lesana Hradisko
 
Rekonštrukcia časti B hotela Sĺňava Piešťany
 
Rekonštrukcia hotela Čingov Smižany
 
Rekonštrukcia operačných sál ÚTPCH a HCH Vyšné Hágy
 
Rekonštrukcia penziónu Lesana v Starej Lesnej
 
Rekonštrukcia Štátneho zdravotného ústavu Spišská Nová Ves
 
Rekonštrukcia strechy Chirurgického pavilónu NsP Levoča

Objekty pamiatkového charakteru

 
Kostol sv. Jakuba v Levoči
 
Rekonštrukcia Andrassyho mauzólea Trebišov
 
Rekonštrukcia fasády múzea v Spišskej Novej Vsi
 
Sanácia a obnova Spišského hradu - Múzeum Levoča

Stavby občianskej vybavenosti

 
Kanalizácia a čistička odpadových vôd v obci Jamník
 
Obytný súbor VITEX Trebišov - inžinierske siete
 
Regenerácia námestia mesta Spišská Nová Ves - II.Etapa
 
Regenerácia pešej zóny v meste Šaľa

Výrobné objekty a haly

 
Dielne a sklady PNN - Východoslovenské elektrárne Nižné Kapustníky
 
Hala pre separovaný zber odpadu Spišská Nová Ves
 
Hala pre separovaný zber odpadu Spišské Vlachy
 
Mecom Humenné - výroba tepelne neopracovaných výrobkov
 
Prestrešenie revíznej veže v závode strojárenskej výroby VEZ Krompachy
 
Rekonštrukcia HVO - Mecom Humenné
 
Výstavba píly - Mestské lesy Spišská Nová Ves
 
Výstavba sušiarne reziva Pilvud Spišská Nová Ves