Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne v Spišskej Novej Vsi