Prevádzková budova Sociálnej poisťovne - pobočka Bardejov