Referencie

Stavby občianskej vybavenosti

 
Kanalizácia a čistička odpadových vôd v obci Jamník
 
Obytný súbor VITEX Trebišov - inžinierske siete
 
Regenerácia námestia mesta Spišská Nová Ves - II.Etapa
 
Regenerácia pešej zóny v meste Šaľa