O spoločnosti

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Akciová spoločnosť ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves vznikla v roku 1997. Predchodcom akciovej spoločnosti bola súkromná stavebná firma Širila Sp. Nová Ves, ktorú založil Ján Širila v roku 1988 ako súkromný podnikateľ. 1. marca 1997 prešiel celý odborný technický profesijný a ľudský potenciál do akciovej spoločnosti, aby bola zabezpečená kontinuita činnosti. Dnes patrí akciová spoločnosť medzi najvýznamnejšie stavebné firmy nielen v spišskom regióne, ale aj na Slovensku.

Spišská Nová Ves, námestie rekonštruovala spoločnosť Širila

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výstavba a rekonštrukcia bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, rekonštrukcie objektov pamiatkového charakteru, výstavba rodinných domov, ale i realizácia samotných stavebných prác.