Rekonštrukcia objektu bývalej vojenskej správy - ŠOP NP SR Spišská Nová Ves