Výstavba nájomných bytov 2 x 8 bytových jednotiek Spišská Belá - Strážky