Referencie

Bytové domy – výstavba a obnova

 
Rodinný dom vo Veľkom Slavkove
 
Rodinný dom vo Vlkovej
 
Polyfunkčný dom na Zdravotníckej ulici v Poprade
 
Bytový dom 14 bytových jednotiek Spišská Nová Ves
 
Dostavba LD Helios Štrbské Pleso
 
Zateplenie administratívnej budovy MPC Cessi Spišská Nová Ves
 
Dostavba rodinných domov - Villa- Spišská Nová Ves
 
Zateplenie fasády mlyna v MPC Sp. Nová Ves
 
Rekonštrukcia fasády budovy Úradu práce v Pov. Bystrici
 
Rodinný dom v Spišskej Novej Vsi
 
Rodinný dom v Novej Lesnej
 
Zateplenie hotela Baník Štrbské Pleso
 
Obytný súbor Vitex Trebišov
 
Telekomunikačný dispečing VEZ Košice