Výstavba nájomných bytov 8 bytových jednotiek Mlynky