Prevádzková budova Sociálnej poisťovne - pobočka Poprad