Výstavba nájomných bytov 10 bytových jednotiek, 8bytových jednotiek Hnilčík