Prevádzková budova Sociálnej poisťovne - pobočka Spišská Nová Ves