Prevádzková budova Sociálnej poisťovne - pobočka Stará Ľubovňa